31-01-2019 09:39

Którzy kierowcy muszą robić psychotesty?

Każdy przyszły kierowca musi wykonać badania lekarskie, które nie są szczególnie skomplikowane i najczęściej trwają kilkanaście minut. Przeprowadzić je może tylko uprawniony lekarz. Jeśli podczas badania zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości, wówczas lekarz może skierować kandydata do konkretnego specjalisty. Część kierowców, poza podstawowymi badaniami lekarskimi, musi jeszcze przejść badania psychologiczne.

Czemu powinno się wykonywać psychotesty?

Psychotesty dla kierowców wykonuje się w celu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i mogą one być przeprowadzane tylko w pracowniach psychologicznych, które są wpisane do rejestru marszałka województwa.

Badania psychologiczne muszą przejść kandydaci starający się o prawo jazdy kategorii C, C+ oraz E. Zawodowi kierowców muszą powtarzać tego typu badania co 5 lat, a po ukończeniu  60. rok życia, ich częstotliwość zwiększa się i należy odnawiać badania co 30 miesięcy.

Z takich badań korzystają również: 
•    instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy,
•    instruktorzy techniki jazdy,
•    pracodawcy zatrudniający zawodowych kierowców,
•    kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących pieniądze,
•    taksówkarze i osoby kierujące pojazdami służbowymi,
•    operatorzy maszyn i urządzeń,
•    osoby wykonujące pracę na wysokości.

Psychotesty po utracie prawa jazdy

W przypadku utraty prawa jazdy, np. pod wpływem alkoholu czy brawurowej jazdy, konieczne jest wykonanie badań psychologicznych, aby ubiegać się o przywrócenie uprawnień. Takie badania obejmują psychotesty i sprawdzają czy zaistniała sytuacja, powodująca utratę prawa jazdy, może się jeszcze powtórzyć czy miała raczej charakter incydentalny. 

Badania psychologiczne dla kierowców – przebieg

Badania psychologiczne dla kierowców składają się z trzech etapów. 
1.    Badania osobowości kierowcy – na postawie kwestionariusza i rozmowy psycholog ocenia jak badany zachowuje się w poszczególnych sytuacjach.
2.    Diagnoza zdolności intelektualnych kierowcy – ta część składa się z testów, dotyczących uwagi oraz sprawności intelektualnej.
3.    Badanie wykonywane za pomocą specjalistycznej aparatury – pomagają określić czas reakcji, koordynacje wzrokowo-ruchową, postrzeganie prędkości i odległości, widzenie w ciemności oraz reakcję na olśnienie. 

Średni czas takiego badania wynosi około półtorej godziny.

Sprawdź oferty pracy dla kierowcy katowice.

Ładuję...