14-02-2019 09:40

Jak wyrobić kartę kierowcy?

 

Jak wyrobić kartę kierowcy?

 

Posiadasz już prawo jazdy kategorii C +E , czyli uprawniające do prowadzenia pojazdów ciężarowych, lub chciałbyś zostać zawodowym kierowcą? W takim razie koniecznie wyrób kartę kierowcy.

 

Karta kierowcy

 

Karta kierowcy to dokument obowiązujący każdego kierowcę zawodowego, którego pojazd wyposażony jest w tachograf cyfrowy rejestrujący czas i przebieg jazdy. Każdy kierowca ma przypisaną sobie jedną kartę. Jaki jest cel karty kierowcy? Otóż konieczna jest do pełnego zapisu aktywności prowadzącego. Ogólnie rzecz ujmując, zapis z karty to jednocześnie zapis twojej pracy.

 

Jak ubiegać się o kartę kierowcy?

 

Na początku warto zaznaczyć, że wniosek o kartę kierowcy składa wyłącznie kierowca. Specjalny formularz do złożenia wniosku, można bez problemu znaleźć w Internecie. Oczywiście, przy składaniu wniosku należy podać dokładnie wszystkie dane, w tym m.in. dane zawarte w prawie jazdy i pesel. Formularz można złożyć w formie papierowej ( wypełniony i wydrukowany wysłać pocztą) lub w formie elektronicznej ( konieczne posiadając podpis elektroniczny). Rozpatrzenie wniosku i personalizacja karty trwa do 30 dni roboczych od daty przyjęcia. Oczywiście, pod warunkiem, że formularz został poprawnie złożony.

 

Czego jeszcze potrzebujesz do złożenia wniosku?

 

Do złożenia wniosku o kartę kierowcy potrzebne są:

  • Kopia awersu i rewersu prawa jazdy (kserokopia w skali 2: 1, na białym papierze formatu A4)

  • Fotografia kierowcy (jak do dowodu, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm, podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

  • Kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty (kserokopia w skali 1:1, na białym papierze formatu A4)

Opłata za wniosek

Opłatę należy wnieść na konto Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Tytuł przelewu powinien zawierać NIP lub PESEL oraz imię i nazwisko kierowcy. Wysokość opłaty wynosi 172,20 zł.

Odczyt z karty.

Kierowca może odczytać dane z karty, poprzez wyświetlenie na ekranie tachografu. Na karcie może być nagrane 28 dni roboczych z pracy kierowcy. Zapisane dane należy przechowywać przez 12 miesięcy. Karta zawiera informacje o kraju rejestracji, dacie wydania i wygaśnięcia ważności karty, dane kierowcy (imię, nazwisko, data urodzenia, numer prawa jazdy) oraz dane z pracy kierowcy (data, czas i całkowity przejechany dystans, zmiany aktywności).

Ładuję...