18-02-2019 09:15

Jak wyglądają psychotesty dla kierowców?

Chcąc zostać dobrym kierowcą, kandydat musi odbyć badania psychotechniczne. Celem takiego psychotestu jest uświadomienie kierowcy o zagrożeniach na drodze. Umożliwi to zwiększenie bezpieczeństwa podczas kierowania pojazdem w ruchu drogowym, a także określi, na co prowadzący powinien zwrócić uwagę kierując pojazdem.

Jaki jest cel psychotestów.

Celem badań psychotechnicznych jest zbadanie kierowcy pod względem psychicznym. Wynik badania potrzebny jest do wydania zaświadczenia o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów. Psychotesty dotyczą każdego kierowcy, od kandydatów na prawo jazdy do kierowców zawodowych.

Jak wygląda przebieg badania?

Na samo badanie, najlepiej przyjść w miarę możliwości wyspanym i wypoczętym. Dzień wcześniej, zaleca się zaprzestać spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających. Badanie trwa zazwyczaj od 60 do 90 minut. Czas wizyty w pracowni uzależniony jest od stanu zdrowia, indywidualnych uwarunkowań i zdolności badanego. Właściwe badanie psychotechniczne składa się z kilku etapów. Za pomocą kwestionariuszy oraz rozmowy z psychologiem, ustala się jak badany reaguje w poszczególnych sytuacjach. Następnie badany rozwiązuje testy uwagi i sprawności intelektualnej. Pozwala to na diagnozę zdolności intelektualnych kierowcy. Ostatnim etapem jest wykonanie badania, za pomocą specjalistycznej aparatury. Specjalny sprzęt określa szybkość czasu reakcji, koordynację wzrokowo – ruchową, widzenie w ciemności, postrzeganie odległości i prędkości oraz reakcję na olśnienie. Po zakończeniu badania, następuje omówienie wyników z psychologiem. Na koniec wizyty kierowca otrzymuje odpowiednie zaświadczenie psychologiczne.

Przykłady psychotestów.

Wiele osób wybierając się na badanie psychotechniczne, obawia się jego przebiegu, co wpływa na wynik końcowy testu. Spokojnie, wystarczy poszukać w Internecie przykładowych zadań i oszczędzić sobie stresu. Dostępne online wirtualne symulatory, pomogą zapoznać się z ideą badania.

Ładuję...