20-05-2019 13:45

Testy psychologiczne - obowiązkowe dla zawodowych kierowców

Osoby wykonujące zawodowo przewóz drogowy powinni posiadać nie tylko aktualne badania lekarskie, ale również psychologiczne. Testy psychologiczne są wykonywane w celu stwierdzenie, czy nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy. Warto więc wiedzieć kiedy kierowca musi mieć badania psychologiczne i jaka jest ich podstawa prawna.

Badania psychologiczne - obowiązkowe w zawodowych kierowców


Testy psychologiczne są obowiązkowe dla każdej osoby, która jest zatrudniona na etacie kierowcy, bądź też w wykorzystuje samochód służbowy lub prywatny w ramach swoich obowiązków pracowniczych. Pierwsza grupa pracowników wykonuje badania psychologiczne w myśl ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2017 poz. 978, 2418, z 2018 r. poz. 138, 650, 728), zaś druga grupa - w myśl ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. 

Wykonanie badań psychologicznych będzie obowiązkowe także w sytuacji, kiedy to kierowca zostanie na nie skierowany przez Policję, Prezydenta Miasta czy Starostę w nasypujących przypadkach:

- prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu bądź też innego środka odurzającego;
- przekroczenia 24 punktów karnych;
- uczestniczenia w wypadku, w wyniku którego osoba została ranna lub poniosła śmierć.Zakres badań psychologicznych dla zawodowych kierowców


Zakres przeprowadzanych testów psychologicznych u osób chcących wykonywać zawód kierowcy określa rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców i osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z dnia 16 lipca 2014 r. poz. 937). Zgodnie z tymi wytycznymi badania psychologiczne obejmują więc:


- wywiad bezpośredni i obserwację badanej osoby;
- badania narzędziami diagnostycznymi;
- ocenę i opis badanej osoby pod względem takim, jak: sprawność intelektualna, psychomotoryczna i procesów poznawczych, osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, oraz dojrzałości społecznej.


Badania psychologiczne składają się z trzech etapów: 


- testów pisemnych - sprawdzających cechy osobowości, poziom koncentracji czy umiejętność pracy pod presją czasu;
- aparaturowych - zależne od rodzaju badania i wymagań stawianym na danym stanowisku pracy;
- wywiadu psychologicznego - zbierającego informacje np. o zdrowiu, cechach charakteru czy doświadczeniu w kierowaniu samochodem.
 


Warto podkreślić, że zawodowi kierowcy muszą regularnie wykonywać testy psychologiczne: 


- co 5 lat do 55 roku życia;
- co 2 lata w wieku 55-65 lat;
- corocznie - w wieku powyżej 65 lat.

Ładuję...