10-05-2018 14:30

Problem braku kierowców zawodowych

Branża transportowa w Polsce boryka się z coraz większymi problemami braku kierowców zawodowych. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, w Polsce brakuje obecnie około 50 tysięcy kierowców z uprawnieniami kategorii C+E. Co więcej, około 25% europejskich przewozów wykonywana jest przez polskich przewoźników, a na rodzimym rynku zarejestrowanych jest aż 100 tysięcy firm przewozowych!

Darmowe szkolenia

Zarówno Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych jak i Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność" zaapelowali w zeszłym roku do rządu o utworzenie systemu kształcenia przyszłych kierowców zawodowych. Głównym postulatem było utworzenia klas zawodowych, gdzie przyszli kierowcy mieliby możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii C+E. W styczniu bieżącego roku Polski Instytut Transportu Drogowego przedstawił propozycję rozwiązania problemu poprzez skorzystanie z modelu brytyjskiego.

Model ten zakłada podpisanie trójstronnych umów kredytowych, które pozwalają na bezpieczne finansowanie szkoleń dla kierowców. Umowy te miałyby być zawierane pomiędzy bankiem, pracodawcą a kierowcą - kredyt spłacany jest przez pracodawcę, pod warunkiem kontynuacji pracy przez kierowcę w firmie finansującej szkolenie. W przeciwnym wypadku koszt szkolenia pokrywa w całości kierowca.

Młodzi i niedoświadczeni

Dramatyczny brak kierowców zawodowych podsyca trend zatrudniania coraz młodszych i mało doświadczonych kierowców. Większość z nich ukończyła szkolenia z własnej kieszeni bądź posiłkując się dofinansowaniami kursów z Urzędu Pracy.

Nierzadko kierowcy Ci zatrudniani są przez lokalnych przewoźników bez wcześniejszego doszkolenia lub odbycia praktyki zawodowej, czym stwarzają poważne zagrożenie na drogach. Wielogodzinne trasy i uciążliwe warunki na trasie dla niedoświadczonego kierowcy mogą okazać się zbyt dużym obciążeniem. Jednak stojąc w obliczu braku zawodowych kierowców sytuacja ta staje się coraz popularniejszym procederem.

Ładuję...