okolice Tczewa, Tczew, Pomorskie

Kierowca C+E - POLOmarket

Telefon: 518010100
POLOmarket

Swarożyn

Opis:

Firma AMG INVEST Sp. z o.o. to spółka istniejąca na rynku od 2004 roku. Firma obsługuje Centrum Logistyczne największej polskiej sieci supermarketów POLOmarket, zbudowanej od podstaw z zaangażowaniem wyłącznie polskiego kapitału, wykonując usługi logistyczne.]

KIEROWCA C+E

Spółka AMG Invest poszukuje Usługodawców do nowo otwieranego Centrum Logistycznego POLOmarket w Swarożynie.

Zakres czynności:

 • transport towarów oraz rozładunek w sklepach i Centrach Logistycznych,
 • właściwe zabezpieczenie towarów na zabudowie,
 • codzienna obsługa i kontrola stanu technicznego pojazdu.

Wymagania:

 • gotowość do otwarcia działalności gospodarczej,
 • odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na przewóz rzeczy,
 • orzeczenie psychologiczne,
 • kartę kierowcy,
 • podejmowanie zleceń w różnych porach z zachowaniem obowiązujących przepisów.

W ramach współpracy oferujemy:

 • pojazd ciężarowy do pracy oraz sprzęt do rozładunku,
 • płatne dni wolne od świadczenia usług,
 • zlecenia transportowe z zachowaniem norm czasu świadczenia usług przez kierowcę i odpoczynku,
 • wsparcie i szkolenie opiekuna w okresie wdrożeniowym,
 • atrakcyjny, terminowy system płatności,
 • zlecenia w transporcie krajowym i możliwość codziennych powrotów do domu,
 • wsparcie i szkolenie opiekuna w okresie wdrożeniowym.

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie przez portal.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest „AMG Invest” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Giebni, (Pakość 88-170, Giebnia 20).

2. Z ADO może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres email: telefonicznie pod numerem + 488 - pokaż numer telefonu - lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować na pisemnie na adres siedziby Administratora.

4. Dane zbierane są dla potrzeb rozstrzygnięcia niniejszej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody - także dla potrzeb przyszłych rekrutacji ADO. Podanie danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych dla potrzeb rozstrzygnięcia niniejszej rekrutacji oraz dla potrzeb wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach jest Pani / Pana zgoda, o ile - w przypadku przyszłych rekrutacji - taka zgoda została przez Panią / Pana udzielona.

6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia niniejszej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana odrębnej zgody na uwzględnienie niniejszego zgłoszenia dla potrzeb przyszłych rekrutacji ADO – nie dłużej jednak niż prze okres 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

7. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom świadczącym dla ADO usługi związane z przeprowadzaniem postępowań rekrutacyjnych i usługi informatyczne. Ww. przekazanie będzie się odbywało zgodnie z prawem - wyłącznie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub na podstawie innego instrumentu prawnego, który podlega prawu Unii Europejskiej i prawu Rzeczypospolitej Polskiej

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.

9. Przysługuje Pani / Panu prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji lub dla potrzeb przyszłych rekrutacji, o ile taka zgoda została przez Panią / Pana udzielona. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

10. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza unijne i polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

11. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że spółka „AMG Invest” Sp. z o.o. będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania od Pani/Pana dodatkowej, dobrowolnej, pisemnej zgody.

12. „AMG Invest” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Wymagania:

Kategorie prawa jazdy:
C+E
Dodatkowe uprawnienia:
Ważne badania:
lekarskie psychotechniczne sanitarno-epidemiologiczne
Języki obce:

Warunki:

Praca w ruchu:
Typ zabudowy:
System:
Obsada:
Zasady współpracy:
Ładuję...